P A Hallberg

 

 

Karl Rosell

 

 

Albin Andersson

 

 

Ture Andersson

          

 

Ture Rosell

              

 

 

Ivan Engberg

HISTORIA

 

 

 

 

Kort historisk sammanställning över Enköpings Fabriks- och Hantverksförening.

 

Enligt arkiverade handlingar bildades föreningen år 1846. Det år då skråförordningen upphävdes.

 

Föreningen tynade bort 1864 i samband med att fullständig näringsfrihet infördes.

 

Tiden 1864-1905 ligger dold i fullständigt mörker, inga handlingar finns bevarade.

I brev från C J F Ljunggren, Stockholm, till skräddarmästare P A Hallberg uppmanadesEnköpings hantverkare att sluta sig samman i en förening.

 

1905 den 14 maj samlades skräddarmästare P A Hallberg, rådman Karl Rosell, snickarmästare A W Karlsson, kakelugnsmakare E A Nyström och urmakarmästare A Jansson i stadens rådhus. Där tillsatte en interimsstyrelse bestående av K Leander,

K Rosell, P A Hallberg A W Jansson, A W Karlsson, A Jakobsson, A R Jäderholm

och E A Nyström. Redan den 15 juni hade föreningen 80 medlemmar.

 

1909 tillsattes en lärlingsnämn för att handha och främja lärlingsutbildningen. Under de senaste 65 åren har föreningen delat ut 260 gesällbrev.

 

1938 fick föreningen sin första donation. Fabrikör Rickard Nyström donerade 20 st aktier i Holmens bruk till en stipendiefond för utlandsresor.

 

1940 instiftades mästarbrevet och det har tilldelats ett 100-tal mästare i staden.

 

1960 återinvigdes kopparskråets gamla mötesplats, en skrågrotta på Gröngarnsåsen. Konditor David Tammerfors överlämnade blommor till fru Ottilia Häll, som är barnbarn till skråtidens sista äldste kopparslagare Jonas Pettersson.

 

1963 överlämnade föreningen en brudkrona i silver med stenar av bergkristall vid Damklubbens 20-årsjubileum.

 

1991 fördes livliga diskussioner om föreningen skulle slås ihop med företagarföreningen då respektive förenings huvudorganisation gått samman. Så blev dock ej fallet.

 

 

Enköpingsutställningen 1935 - Se filmen: Klicka här

WEBB-TV En HantverksresaSe  tablå:   Klicka här

 

Föreningens funktionärer

 

Ordförande

 

1906-1925 Karl Rosell Rådman

 

1926-1929 Albin Andersson Skräddarmästare

 

1930-1934 Karl Rosell Plåtslagarmästare

 

1935-1947 Ture Andersson Installatör

 

1948-1951 Ture Rosell Plåtslagarmästare

 

1952-1953 Ivan Engberg Snickarmästare

 

1954-1959 Erland Forsberg Fabrikör

 

1960-1961 Daniel Tammerfors Bagarmästare

 

1962-1981 Lennart Oldvik Byggmästare

 

1982-1995 Ragnar Wilkesson Bagarmästare

 

1996-2007 Kurt Johansson Revisor

2008-  Kerstin Eilert Fotograf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erland Forsberg

 

 

 

Daniel Tammerfors

 

 

Lennart V Oldvik

 

 

Bror Svedberg

 

 

Ragnar Wilkesson

 

 

Kurt Johansson

www.hantverksforeningen.org © 2013